Kinkhoest

0
1928

Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Het is een infectieziekte waarbij de bovenste luchtwegen – zoals de neus, keel en longen – worden aangetast, waardoor je enorme hoestbuien kunt krijgen. Wat is kinkhoest nu precies en hoe kan het worden behandeld De bacterie Bordetella pertussis is de veroorzaker van deze infectieziekte. Iemand die is geïnfecteerd zal enorme hoestbuien krijgen. Veel mensen ervaren deze hoestbuien als zeer pijnlijk. Het komt ook vaak voor dat mensen met kinkhoest last krijgen van ademhalingsproblemen. Andere symptomen van deze ziekte zijn: uitdroging, braken en koorts.

Is kinkhoest besmettelijk?

De bacterie Bordetella pertussis verspreidt zich via vocht in de lucht, waardoor kinkhoest zeer besmettelijk is. Iemand die hoest of niest vormt kleine luchtbelletjes in de lucht die iemand anders kunnen besmetten. Aangezien iemand met kinkhoest vaak last heeft van hoestbuien, kan de bacterie zich snel verspreiden. Als je in je hand hoest, kunt je iemand anders besmetten door deze persoon aan te raken. Daarom is het van belang dat je je handen vaak wast. Besmetting kan soms worden voorkomen door te hoesten in een papieren zakdoekje en deze daarna weg te gooien.

Symptomen

De meeste mensen die net besmet zijn met kinkhoest hebben eerst last van lichte symptomen, zoals een droge hoest, verkoudheid, niezen en koorts. De hoestbuien zullen steeds erger worden en vaker voorkomen. Meestal zul je er ’s nachts last van hebben. Het kan zijn dat je blauw aanloopt, omdat de de hoestbuien het ademhalen bemoeilijken. Ook is het mogelijk dat je moet braken door de hevigheid van een hoestbui en sommige mensen zullen slijm ophoesten. Soms heb je na een paar weken geen last meer van de symptomen, maar het kan ook een aantal maanden duren voordat de ziekte overgaat. Bij iedereen zal de ziekte vanzelf overgaan, maar het kan wel complicaties met zich meebrengen.

Bij volwassen treden minder hevige kinkhoest symptomen op dan bij kinderen. De infectieziekte lijkt bij hen op een gewone verkoudheid met de volgende symptomen: hoesten, niezen, een loopneus en een verstopte neus. Aangezien kenmerkende symptomen uitblijven, weten volwassenen vaak niet dat ze besmet zijn. Hierdoor kunnen ze de bacterie ongemerkt aan anderen overdragen. Na twee weken kan er tijdens het hoesten wat dik slijm omhoog komen en na herstel kunnen de luchtwegen nog een aantal weken wat gevoeliger blijven. De ziekte zal vanzelf over gaan en in de meeste gevallen geen ernstige gevolgen hebben, waardoor een behandeling niet nodig is.

Kinkhoest symptomen bij kinderen

Kinderen zullen meer klachten ondervinden als ze besmet zijn met kinkhoest. We maken een onderscheid in drie fases:

Zeven tot tien dagen na besmetting zullen de eerste symptomen optreden. De klachten zijn vergelijkbaar met die van een gewone verkoudheid. Een kind kan last hebben van de volgende symptomen:

  • Hoesten met slijmproductie/droge hoest
  • Verstopte neus/loopneus
  • Neus- en traanuitvloed
  • Niezen
  • Koorts

Deze periode duurt meestal twee weken en in deze tijd is de kans het grootst dat het kind de ziekte overdraagt. Gedurende deze twee weken kan antibiotica de koorts en de kans op besmetting verminderen.

In het tweede stadium zullen de eerste symptomen nog steeds voorkomen, maar de hoestbuien zullen steeds erger worden. Meestal komen de hoestbuien ’s nachts voor en kinderen kunnen dik, taai slijm ophoesten. Het kan zijn dat ze gierend inademen, omdat ze weinig lucht kunnen krijgen. Hierdoor kunnen ze last krijgen van benauwdheid en ze kunnen blauw aanlopen. De hoestbuien gaan soms gepaard met braken en kunnen ervoor zorgen dat het kind erg vermoeid is. Jonge kinderen kunnen een ademstilstand krijgen die zelfs dodelijk kan zijn. De bacterie is in deze fase op zijn retour en de symptomen zullen worden veroorzaakt door de afvalstoffen. In dit stadium is kinkhoest dan ook veel minder besmettelijk en antibiotica zal de klachten niet meer kunnen verminderen. Meestal duurt deze periode zo’n twee tot zes weken.

De derde fase is de herstelfase, waarbij de hevige hoestbuien steeds minder zullen worden. Het kan wel zijn dat het kind nog een aantal weken last heeft van een losse hoest zonder slijm.

Nadat een kind kinkhoest heeft gehad, is het tien tot twintig jaar volledig immuun tegen besmetting. Als ze daarna nog worden besmet, zullen de klachten veel minder zijn.

Voor zuigelingen, heel kleine kinderen en ouderen kan kinkhoest in de tweede fase levensbedreigend zijn. Daarom heeft de GG&GD een algemene richtlijn voor opname in het ziekenhuis voor deze mensen.

Kinkhoest bij volwassenen

Kinkhoest komt vaak voor bij kinderen, maar ook volwassen kunnen deze ziekte krijgen. Als u al enkele weken verkouden bent en vaak moet hoesten, kan dit duiden op kinkhoest. De meeste mensen zijn hier wel voor ingeënt, maar toch is het dan mogelijk om deze infectieziekte te krijgen. Een vaccinatie biedt u namelijk slechts tien tot twintig jaar volledige bescherming, omdat de bacterie zich in de loop der tijd aanpast.

In de eerst fase van kinkhoest zult u vaak last hebben van een neusverkoudheid en hoestbuien. Meestal zult u niet merken dat u de ziekte heeft, maar in deze periode is de kans wel het grootst dat u de bacterie overdraagt. Twee weken later worden de hoestbuien heviger en kunnen soms gepaard gaan met het ophoesten van slijm, benauwdheid en braken. De meeste mensen raken erg vermoeid door het hoesten. Na twee tot zes weken zal de ziekte vanzelf overgaan.

Kinkhoest is extra gevaarlijk voor kleine kinderen, aangezien er bij hen ernstige complicaties kunnen optreden. Daarom worden kinderen in Nederland tegenwoordig gevaccineerd. Ze zijn dan niet voor altijd beschermd, maar slechts tien tot twintig jaar. Als ze daarna worden besmet met kinkhoest, zullen de symptomen wel veel minder hevig zijn. Volwassenen kunnen zich tegenwoordig ook in laten enten tegen kinkhoest.

De meeste mensen hebben het in eerste instantie niet door dat ze besmet zijn. Dit komt ook doordat veel mensen niet weten dat ze kinkhoest hebben en de ziekte daardoor zonder het te merken overdragen. Zeven tot tien dagen na besmetting zullen de eerste symptomen optreden.

Het is mogelijk om met antibiotica de klachten van kinkhoest te verminderen en besmetting te voorkomen. Een antibiotica behandeling zal enkel werken in de eerste fase en het begin van de tweede fase van de ziekte. Kinkhoest is een infectieziekte die vanzelf overgaat. Na ongeveer vijf tot tien weken zult u helemaal hersteld zijn.

Behandeling kinkhoest

Tegen kinkhoest is er geen echte behandeling, maar het is wel mogelijk om de symptomen te verminderen. Zo kun je de koorts tegengaan met een antibioticakuur en dit zal tevens de kans om anderen te besmetten kleiner maken. De keelpijn kun je verminderen door dropjes te eten. Tegen het hoesten kun je een hoestdrank gebruiken, maar overleg hiervoor eerst met je arts. Veel hoestdranken zorgen er namelijk voor dat de hoest vast blijft zitten. Tevens kunnen de hoestbuien verminderd worden door veel rust te nemen.

Het is enkel effectief om kinkhoest te bestrijden als het nog in een vroeg stadium is. Het is het beste om in de eerste fase met de behandeling te starten, maar ook aan het begin van de tweede fase kan een behandeling nog effect hebben. Veel mensen met kinkhoest in dit stadium weten echter niet dat ze de infectieziekte hebben, omdat het net een gewone verkoudheid lijkt.

Gelukkig is bijna iedereen in Nederland ingeënt, waardoor de kans op besmetting met kinkhoest klein is. Toch kunt u het beste uw behandelend arts raadplegen als er hevige hoestbuien optreden. Het is namelijk mogelijk om de duur van de infectieziekte te verkorten en de klachten te verminderen als u op tijd start met de behandeling. Ook zorgt dit ervoor dat de kans op besmetting kleiner is.

Kinkhoest behandeling met antibiotica

Kinkhoest kan worden bestreden met antibiotica. Meestal duurt de kuur twee weken, maar in sommige gevallen ook een week (vooral bij zuigelingen). De bacterie die kinkhoest veroorzaakt kan worden gedood met een antibioticakuur. Er zullen echter nog wel afvalstoffen achterblijven, waardoor er nog steeds symptomen kunnen optreden. De klachten zullen door een antibioticakuur wel minder worden, maar de hoestbuien zullen blijven. Als de bacterie is gedood, is de kan om de ziekte over te dragen ook kleiner. Daarnaast kan de duur van de ziekte worden verminderd met antibiotica.

Soms wordt er geprobeerd om de hoest te verminderen met antihistaminica, corticeroïden of luchtwegverwijders, maar het resultaat hiervan is zeer gering. Het is ook mogelijk om een hoestdrank te slikken, maar de meeste hoestdrankjes onderdrukken de hoest. Bespreek daarom eerst met uw arts welke hoestdrank geschikt is.

Vaccinatie tegen kinkhoest

In Nederland worden kinderen vanaf twee maanden ingeënt tegen kinkhoest. Sinds dit systeem is ingevoerd is het sterftecijfer van kinderen door deze ziekte sterk teruggedrongen. Kinderen die zijn ingeënt zullen tien tot twintig jaar lang volledig beschermd zijn, maar daarna kunnen ze alsnog kunnen worden besmet met kinkhoest. Over het algemeen gaat het dan wel om een mildere vorm waarbij de hoestbuien ook minder hevig zullen zijn.

Hoe vaak komt kinkhoest voor?

Besmetting met de bacterie Bordetella pertussis komt in Nederland jaarlijks bij 1 tot 4 procent van de bevolking voor. Gelukkig sterven er in ons land maar weinig mensen aan deze ziekte. Toch is het verstandig om goed op te letten, aangezien kinkhoest vervelende complicaties met zich mee kan brengen. Raadpleeg een arts als je gedurende lange tijd last hebt van hevige hoestbuien. Als je iemand kent die de ziekte heeft of heeft gehad en je krijgt zelf last van hoestbuien, kun je ook het beste even langs de dokter gaan. Kinderen hebben meer kans op complicaties, waardoor het raadzaam is om bij hun nog beter op te letten.

Eenmaal, daarna nooit meer?

Als je eenmaal kinkhoest hebt gehad, ben je net zoals na een inenting ongeveer tien tot twintig jaar beschermd tegen besmetting. De bacterie past zich namelijk aan, waardoor je na deze tijd wel weer besmet kunt worden. Het is wel zo dat je de tweede keer meestal een mildere vorm van kinkhoest zult krijgen.

Kinkhoest besmettelijk

De bacterie Bordetella pertussis is de veroorzaker van kinkhoest. De bacterie verspreidt zich via het vocht in de lucht. Iemand kan besmet raken door de vochtdruppeltjes van een besmet persoon in te ademen. Dit kan gebeuren als iemand niest of hoest in uw buurt. Besmetting kan plaatsvinden vanaf het begin van de verkoudheid tot zes weken daarna. Voordat de kenmerkende symptomen optreden is de ziekte al besmettelijk. U kunt al veel mensen hebben besmet voordat u merkt dat u de ziekte heeft. Hierdoor is besmetting niet goed te voorkomen.

Voor wie is besmetting het meest gevaarlijk?

Voor kinderen die jonger zijn dan een jaar is kinkhoest extra gevaarlijk. Zij zijn meestal nog niet (volledig) tegen kinkhoest ingeent. De ziekte kan voor hen een dodelijke afloop hebben. Probeer er voor te zorgen dat een kind jonger dan een jaar niet besmet wordt. Dit doet u door ze zoveel mogelijk uit de buurt te houden van mensen met kinkhoest. Als de kans op besmetting groot is, wil een arts de baby nog wel eens inenten. Meestal wordt de eerste kinkhoestprik pas gegeven als de baby twee maanden oud is, maar het is al mogelijk om dit vanaf vier weken te doen.

Zwangere vrouwen die langer dan 34 weken zwanger zijn moeten ook uitkijken voor besmetting. Zij kunnen kinkhoest tijdens de geboorte namelijk overdragen op de baby als zij op dat moment deze ziekte hebben

Adviezen om besmetting te voorkomen

Op het moment dat iemand last heeft van ernstige hoestbuien, kan hij de ziekte vaak niet meer overdragen. Kinderen kunnen dus gewoon naar de kinderopvang of naar school. Bij kinderen is het wel van belang om de kinderopvang of de school in te lichten. Ouders kunnen dan direct de symptomen herkennen als hun kind toch is besmet. Ook volwassenen kunnen gewoon naar hun werk. Dit is echter niet het geval als een volwassene op een risicoafdeling (pasgeborenen, couveuses) werkt. Dan geldt er een absoluut werkverbod. Voor de overige afdelingen van een ziekenhuis geldt een relatief werkverbod. Dit hangt af van de kwetsbaarheid van de patienten.

U kunt besmetting voorkomen door te niezen en te hoesten in een papieren zakdoek. Deze dient u daarna weg te gooien. Als u hoest of niest met uw handen voor uw neus en mond, dient u daarna goed uw handen te wassen. Anders heeft het geen zin om op die manier te hoesten of te niezen, aangezien u een ander persoon dan via de handen kunt besmetten.

Een antibioticabehandeling vermindert de kans op besmetting meestal niet. Aangezien kinkhoest over het algemeen pas later wordt opgemerkt, zijn de mensen in de omgeving meestal al besmet. Het wordt wel voorgeschreven aan gezinnen waarin iemand aanwezig is voor wie de ziekte gevaarlijk is. Het hele gezin wordt met antibiotica behandeld als er een baby, een zwangere vrouw of een kind met een hart- of longafwijking in het gezin aanwezig is.

Meer over de besmettelijkheid

Kinkhoest is een infectieziekte aan de luchtwegen en zowel kinderen als volwassen kunnen de ziekte krijgen. De infectieziekte kan een aantal complicaties met zich meebrengen. Daarom is het goed om op de hoogte te zijn van de symptomen die kunnen optreden, zodat je er zo vroeg mogelijk bij kunt zijn. Meestal begint het met een gewone verkoudheid met enkele lichte hoestbuien. De meeste mensen zullen dit niet herkennen als kinkhoest, maar in deze tijd is kinkhoest juist het meest besmettelijk. Veel mensen met deze ziekte zullen dan ook anderen besmetten zonder dat ze zelf weten dat ze kinkhoest hebben.

In Nederland worden baby’s ingeënt tegen kinkhoest, aangezien de ziekte voor kinderen erg gevaarlijk kan zijn. Het vaccin is in 2001 aangepast, omdat de bacterie zich had veranderd. Het is dus mogelijk dat kinderen die voor deze tijd zijn ingeënt de ziekte alsnog krijgen. Het gaat dan vaak om een mildere vorm, waarbij je minder last zult hebben van hoest- en niesbuien.

Als je bent besmet met kinkhoest, zul je hier pas na één tot drie weken wat van merken. Het zal lijken op een gewone verkoudheid met af en toe een hoestbui. Door deze hoestbuien kun je anderen wel heel gemakkelijk besmetten. Omdat je in dit stadium vaak niet weet dat je kinkhoest hebt, kun je de infectieziekte ongemerkt aan veel mensen overdragen. Pas twee weken later zul je last krijgen van de karakteristieke symptomen van kinkhoest. Dan zullen de hoestbuien namelijk heviger worden en zullen ze vaker voorkomen. Dit is vooral het geval bij kinderen; volwassenen zullen vaak alleen last hebben van een langdurige verkoudheid. Maar zowel volwassenen als kinderen kunnen de ziekte overdragen.

Meer informatie op Wikipedia.

DELEN
Vorig artikelZweetvoeten
Volgend artikelVoetschimmel

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here